הסיפור שלנו

סיוע לילדים ומבוגרים הזקוקים להגדלה של הטקסט.


בדרך כלל מדובר במקרים של ראייה ירודה. למשל במבוגרים, אשר סובלים מניוון רשתית, גלאוקומה, קטרקט וכו'. 
לעתים גם ילדים עלולים לסבול מקושי לקרא אותיות קטנות וצפופות, כתוצאה מליקוי ראייה או מקושי בעיבוד מידע ראייתי.
אביזרי עזר לקריאה, אינם מלמדים לקרא ואינם מהווים תחליף לשיטות הטיפול הקיימות, אלא מיועדים לסייע במקרים הרלוונטיים.
ניתן לרכוש את האביזרים לתקופת נסיון, ולהחזירם ללא מגבלת זמן.


הרקע

we show that a simple manipulation of letter spacing substantially improved text reading performance on the fly (without any training) in a large, unselected sample of Italian and French dyslexic children. Extra-large letter spacing helps reading, because dyslexics are abnormally affected by crowding, a perceptual phenomenon with detrimental effects on letter recognition that is modulated by the spacing between letters. Extra-large letter spacing may help to
break the vicious circle by rendering the reading material more easily accessible.

Zorzi M, Barbiero C, Facoetti A, et al. Extra-large letter spacing improves reading in dyslexia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012;109(28):11455-11459. doi:10.1073/pnas.1205566109.